Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisena tukihenkilönä toimii koulutettu sosiaalihuollon ammattilainen, jonka tehtävänä on vahvistaa nuoren ja hänen perheensä voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Ammatillinen tukihenkilö toimii lapselle tai nuorelle luotettavana aikuisena, jonka kanssa nuori voi keskustella, viettää aikaa, harrastaa ja tehdä erilaisia aktiviteetteja.
Ammatillinen tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä nuoren omassa elinympäristössään. Työskentelyn tavoitteet määritetään yhdessä lapsen/nuoren, hänen perheensä ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyn tavoitteet, kesto, intensiteetti ja toteutustapa räätälöidään asiakaskohtaisesti asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen.
Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on tukea ja turvata nuoren terveyttä, kehitystä ja toimintakykyä sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Työtä tehdään tarvittaessa myös moniammatillisesti nuoren ja hänen perheensä kannalta olennaisten tahojen ja toimijoiden kanssa.
Tiedustelut: