Perhetyö

Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista perheiden hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön avulla vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja tuetaan arjessa selviytymistä. Perhetyöllä voidaan tukea perhettä monenlaisissa tilanteissa ja työskentelyn tavoitteet, kesto ja intensiteetti määritellään yhdessä perheen ja heidän asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ennen työskentelyn alkamista. Perhetyön avulla turvataan lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Perhetyötä toteuttavat perhetyöntekijä tai työntekijät, jotka ovat koulutettuja sosiaalihuollon ammattilaisia. Perhetyötä toteutetaan pääasiassa perheen kotona tai muussa perheelle tutussa ja läheisessä ympäristössä.
Perhetyötä voidaan tarjota sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehostettuna perhetyönä.

Tiedustelut: